We zijn op 20 mei weer gestart met de repetities.

Kennismakingsconcert

€ 0,00

Op 31 maart geeft het BOS orkest een kennis makingsconcert voor belangstellende en genodigden