Op 2 januari 2019 zijn de oprichtingsstatuten getekend. Daarmee zijn we officieel een vereniging geworden.

 

Kick off

Huissen- 20 september 2018 was de kick off van het Betuws orkest voor senioren, kortweg BOS. Het orkest met hout en koperblazers, toetsenisten, slagwerkers en bespelers van snaarinstrumenten telt inmiddels ruim 34 leden en krijgt binnenkort de status van vereniging. Afhankelijk van de bezetting krijgt het orkest een eigen klankkleur met een breed en voor iedereen toegankelijk repertoire met op maat gemaakte arrangementen. Hiervoor staat orkestleider Rudy Böhmer garant. De eerste indruk van zowel muzikanten als orkestleider was onverdeeld positief.  Er zit veel muzikaliteit en toekomstmuziek in het orkest. Gestart wordt nu met het opbouwen van repertoire waarna optredens bij passende gelegenheden zullen volgen. Inmiddels kunt u het orkest ook op facebook volgen onder de naam  2018bos. Muzikanten kunnen zich overigens nog steeds aanmelden via  seniorenorkest.betuwe@gmail.com   U bent van harte welkom.

 

Doelstelling, bezetting en repertoire

Doelen

Op de eerste plaats staat natuurlijk het samen muziek maken en het plezier dat je daaraan ontleent.

Naast het muzikale is echter ook het sociale aspect niet geheel onbelangrijk. Samen muziek maken is leuk en haalt mensen soms uit een isolement.

Tenslotte is het ook een doelstelling om optredens te gaan verzorgen. Dit in de breedste zin van het woord; van evenementen tot eigen concert, zowel overdag als in de avonduren of in het weekend.

Bezetting

Zoals gezegd was er de behoefte om een orkest neer te zetten met een geheel eigen klankkleur. Vanuit deze gedachte was tijdens de wervingsperiode iedereen welkom, met als voorwaarde dat je je (eigen) instrument beheerst en natuurlijk dat je noten kunt lezen. Dit resulteerde in een gemengd gezelschap:

  • Klarinetten – dwarsfluiten – fagotten – altsaxen - tenorsaxen - baritonsax
  • Trompetten – trombones – bassen – baritons
  • Gitaren (zowel bas als slag) – accordeons – piano – drums

Repertoire

Met een dergelijke bezetting is een huisarrangeur natuurlijk een must. De orkestleider arrangeert dus ook de nummers voor ons.

De muzikanten denken echter wel actief mee bij het vaststellen van het repertoire.

In deze aanloopperiode is gekozen voor lichte muziek, mede om te kijken wat het niveau en de wensen van de muzikanten zijn. Denk hierbij o.a. aan Music (was mij first love)  - Choral and Rock Out - Highland Cathedral en bijvoorbeeld Kronenburg Park.

Via een inventarisatie onder de leden wordt er gekeken welke muziek er verder op de lessenaar komt.  Het repertoire wordt in overleg met de leden en dirigent samengesteld.


Het belang van muziek maken op oudere leeftijd

Kinderen verplicht op blokfluit-, viool- of pianoles sturen is zo gek nog niet. Jaren later kunnen ze daar namelijk nog de vruchten van plukken, zelfs als ze dan niet meer spelen. Het houdt de hersenen namelijk een levenlang scherp. Het onderzoek, uitgevoerd door de American Psychological Association, omvatte zeventig gezonde ouderen tussen 60 en 83 jaar met wisselende muzikale ervaring.

De musici scoorden duidelijk beter op verschillende cognitieve testen, dan de ouderen die nooit hadden geleerd een instrument te bespelen of noten te lezen.

Verbindingen in hersenen

"Muziek spelen is een uitdagende taak voor de hersenen. Het maakt het brein fitter en beter in staat zich aan te passen aan het ouder worden.", verklaart hoofdonderzoeker Brenda Hanna-Pladdy.

"Het kost jaren om het bespelen van een instrument volledig in de vingers te krijgen. Wellicht ontstaan er in die tijd verbindingen in onze hersenen, die de achteruitgang van ouder wordende hersenen kunnen compenseren."

Amateurs

Alle deelnemende musici waren amateurs die rond hun tiende levensjaar begonnen met het bespelen van een instrument. Hoe langer het musiceren, des te beter waren de scores op de tests.

Tijdens het testen werd onder andere gekeken naar het geheugen, het verwerken van nieuwe informatie en het benoemen van objecten.

Leeftijd

Het effect in de hersenen hangt, naast hoe lang iemand een instrument bespeelt, ook af van de leeftijd waarop gestart wordt. Hanna-Pladdy: "Er zijn cruciale periodes in de ontwikkeling van het brein, die het leereffect vergroten."

Vòòr een bepaalde leeftijd is het gemakkelijker te leren. Dit maakt ook het effect in de hersenontwikkeling vele malen groter.

Het is voor het eerst dat de invloed van het bespelen van een muziekinstrument op oudere leeftijd is onderzocht. Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op de cognitieve voordelen bij kinderen.